Co to jest mobbing?

Mobbing to prześladowanie podwładnego lub współpracownika
w miejscu pracy.

Mobbing jest zjawiskiem, które może dotknąć każdego pracownika - bez względu na miejsce pracy, wiek, płeć czy posiadane kompetencje.


Kto jest mobberem? Kim jest mobber?

Mobbing stosują osoby, które czują, że ich pozycja zawodowa jest zagrożona. Wielu mobberów to przemyślni stratedzy, często nie ujawniający otwarcie swojego stosunku do ofiary. Redukując swój strach podejmują szereg działań, które mają na celu „osłabienie przeciwnika”. Zdarza się zatem, że mobberzy działają w białych rękawiczkach – tworząc nieformalne koalicje z osobami, które pośredniczą w atakach na ofiarę mobbingu.

Osobowościowo mobberem może zostać każdy, kto jest słabo przygotowany do pełnienia swojej roli zawodowej - nie ma odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia czy umiejętności potrzebnych do efektywnego pełnienia obowiązków na swoim stanowisku. Często są to osoby o niedojrzałej osobowości i rozbudzonej potrzebie władzy.

Rola mobbera jest idealna dla osób z dyssocjalnym rysem osobowości – tzw. psychopatów. Stereotypowe skojarzenie telewizyjnych psychopatów odbiega od zachowań, które rzeczywiście prezentują oni w życiu zawodowym.

Filmowe noże i piły zastępowane są w codziennej pracy manipulacją informacji, dezinformacją oraz określonymi działaniami, których celem jest utrudnienie komunikacji z innymi pracownikami oraz izolacja od grupy, jak również podważanie kompetencji osoby mobbowanej.